نوشته‌ها

موزه فرهنگی پرینت سه بعدی در چین افتتاح شد

موزه فرهنگی پرینت سه بعدی در چین افتتاح شد

چین درحال ارسال پیامی واضح و روشن دراین خصوص است که فرهنگ ملی پرینت سه بُعدی این کشور، با افتتاح اولین موزه فرهنگی پرینت سه بُعدی، دراوایل این هفته درشانگهای ،وارد مرحله ایی بسیار جدی می شود.

ازآنجا که افتتاح چنین جشنواره هایی، درپارک صنعتی خلیجwisdom دربوشان شانگهای، به شدت با شکایتهایی مواجه شده، درنتیجه، سازمان پرنفوذ و موثر فرهنگی، تاکنون ،خود را به عنوان نیرویی، ثابت کرده که می توان بر روی آن حساب کرد.

ساختمان این سازمان ،دارای مساحت ۵هزار متر مربع و۶طبقه بوده وشامل تسهیلات ویژه ایی است که دربرگیرنده این موارد، می باشد: آپارتمان مخصوص سالن نمایشگاه، سالن نمایشگاه با موضوعی خاص، مجموعه وسایل و مواد مربوط به پرینت سه بُعدی، مرکز تحقیقات پرینت سه بُعدی، گالری خلاقانه ،سالن نمایشگاه هم کنشی و سالن نمایشگاه تصاویر. این ارزیابی ،به گونه ایی است که حتی باغ آسمان سه بُعدی و مرکز فعالیت کودکان درموزه را شامل نشده است .

موزه فرهنگی پرینت سه بعدی در چین افتتاح شد

مقامات موزه، بیان داشته اند که آنها امیدوارند افتتاح رسمی این موزه، به گسترش فرهنگ  پرینت سه بعدی، کمک کرده، روح مردمی و زندگی فرهنگی را غنی کرده، و قدرت فرهنگی منطقه بوشان را درایفای نقشی فعال، در رشد صنعت پرینت سه بعدی چین بالا ببرد . به طور کلی، تمامی ۹ منطقه عملی موجود دراین موزه، به عنوان یک بخش آموزشی تاریخی و فرهنگی عمل کرده و تجربه ایی فرهنگی و تخصصی را به وجود می آورد .

موقعیت موزه، براساس موزه شناسی چین انتخاب شد . جادهYun chuan،دارای تاریخچه طولانی ،به عنوان یک انبار قدیمی ،برای کارخانه Wool Textileشانگهای محسوب می شود.دربخش طراحی، موزه فرهنگی پرینت سه بُعدی ،شبکه بزرگ ساختمان قدیمی را برای تحویل کالا، همچنان حفظ کرده و معماری آن، به گونه ایی است که تاریخ ونوآوری باهم، ادغام شده است .

موزه فرهنگی پرینت سه بعدی در چین افتتاح شد

 عناصر تزئیناتی – شش ضلعی ساختمان نیز درتمام موزه و در علائم، اتاقک ها و مجموعه ایی از آیتم های پرینت سه بُعدی، پراکنده شده است . شکل شش ضلعی، به عنوان معرف صنعت تولید منسوجات ،انتخاب شده، این درحالی است که این شیوه، به شکل جدیدی ازتولید اشاره می کند :

ساختار مولکولی سنتز پلیمر -یک ماده مهم پرینت سه بُعدی به لحاظ هنری، موزه فرهنگ پرینت سه بعُدی نشانگر مجموعه گسترده ایی ازفناوری پرینت سه بُعدی ازحوزه های مختلف طراحی و کاربرد می باشد . آثار هنری -فلزی که از روش ذوب لیزر انتخابی(SLM) درآنها استفاده شده، می تواند درکنار مبلمان نایلونی پرینت شده سه بُعدی، سرامیک های پرینت شده سه بُعدی و جواهرات خیره کننده سه بُعدی ،درتمامی شکلها و اندازها، مشاهده شود.

موزه فرهنگی پرینت سه بعدی در چین افتتاح شد

درضمن، موزه به دنبال ایفای یک نقش آموزشی، ارائه یک مرکز بزرگ برای تحقیقات علمی و آکادمیک و یک سالن ویژه سخنرانی، می باشد . به علاوه، مرکز فعالیت کودکان، درطبقه چهارم قرار گرفته و خانواده ها را تشویق می کند که لذت محض یادگیری پرینت سه بُعدی را تجزیه کنند .

موزه فرهنگی پرینت سه بعدی در چین افتتاح شد

انظار می رود که کافه پرینت سه بُعدی ،مورد تحسین بازدید کنندگان قرار گرفته و دارای ویژگیهای زیبایی شناختی است که علم فناوری و طراحی را با هم ادغام نموده است . دراینجا ،ممکن است درحالی که درکافه ،نوشیدنی میل می کنید، با طراحان برجسته پرینت سه بُعدی و سایر کارشناسان این موزه رو به رو شوید .

موزه فرهنگی پرینت سه بعدی در چین افتتاح شد

درحال حاضر، ،موزه فرهنگی پرینت سه بُعدی ،درطول ساعات کاری، باز می باشد. افراد بازدید کننده هم تشویق می شوند که هرچه سریع تر ازاین مکان دیدن نمایند .

موزه فرهنگی پرینت سه بعدی در چین افتتاح شد

موزه فرهنگی پرینت سه بعدی در چین افتتاح شد

موزه فرهنگی پرینت سه بعدی در چین افتتاح شد

 

fardad3d 

منبع :http://www.3ders.org